Wikia


Walter HP Speerwerke 1428.jpg
De Walther P38 werd door de fabriek Carl Walther ontworpen en vanaf maart 1938 in gebruik genomen. Er werden veel Duitse soldaten mee uitgerust. Het werd beschouwd als één van de beste pistolen in het kaliber 9 mm Parabellum.

Het laden kan op twee manieren geschieden:

door de haan te spannen en daarna de slede naar achteren te trekken; de slede naar achter halen zonder de haan vooraf te spannen. Hier was veel kracht voor nodig. Het wapen leek van af begin "perfect". Het was licht, betrekkelijk klein, nauwkeurig en evenwichtig. Het strippen, onderhoud en gebruik van het wapen vereisten geen speciale cursussen of handleidingen.

Amerikaanse officieren meldden dat tijdens het Ardennenoffensief bijna elke Duitse soldaat een Walther P38 bij zich had.

Het wapen werd ook gebruikt door, vanuit Duits perspectief, vijandelijke soldaten en vervolgens meegenomen naar hun thuisland als souvenir. Ondanks de populariteit en het veelvuldig gebruik werd de Luger P08 nooit helemaal vervangen door de Walther P38.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki