Wikia


De wapenstilstand is een onderbreking of opschorting van de vijandelijkheden tussen oorlogvoerenden (bijv. om elkaar de gelegenheid te geven voor de doden en gewonden te zorgen).

Is de wapenstilstand van zeer korte duur, dan spreken we van een wapenschorsing. Vaak gaat de wapenstilstand aan een definitieve vrede vooraf, zoals de wapenstilstand van 11 november 1918, die een eind maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Deze wapenstilstand is in ondermeer België een nationale feestdag.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki