Wikia


180px-Freiheitu

Zeilboot

Een zeilschip of zeilboot is een schip dat wordt voortbewogen door windkracht. Met "zeilboot" worden over het algemeen de wat kleinere vaartuigen aangeduid die voor sport of recreatie gebruikt worden, een schip is groter en wordt doorgaans gebruikt voor vracht- of passagiersvaart. De grens tussen beide is echter niet eenduidig te trekken.

Bij een zeilschip worden de volgende onderdelen onderscheiden:

Indien een zeilschip twee of drie rompen heeft wordt er gesproken over een catamaran respectievlijk een trimaran.

Het geheel waaruit de mast, het want, de zeilen, het touwwerk en de rondhouten die nodig zijn om een schip voort te bewegen en om een schip te laten ankeren, bestaat noemt men het tuigage. De aan boord aanwezige hijstoestellen voor het aan / van boord brengen van lading en de sloepen behoren ook tot de tuigage. Er zijn veel verschillende soort tuigages.

Zeilklasse Edit

250px-Tall ship at sea

Traditioneel zeilschip

Een zeilboot kan behoren tot een bepaalde klasse. Voor een klasse is vrij scherp omschreven wat de eisen zijn waaraan de boten van die klasse moeten voldoen. Voor de meesten van die klassen worden ook Regatta's georganiseerd. Een aantal van de klassen is een olympische klasse, daar wordt op de Olympische spelen wedstrijden in gevaren. De éénheidsklassen hebben vaak een zeilteken in het zeil, waardoor ze van grotere afstand makkelijk te herkennen zijn.

Een opsomming van een aantal van de klassen:

Klasse Lengte Gewicht Zeiloppervlak
16-kwadraat 6,00 m 450 kg 16 m²
420 4,20 m 120 kg 10,25 m²
470 4,70 m 118 kg 13,65 m²
BM 12 m²
Dart 18 3,90 m 160 kg 16 m²
Efsix 6,00 m 500 kg zeil en fok 18.8m²
spinnaker 22.3m²
Europe 3,35 m 63 kg 7m²
Flying Dutchman 6,05 m 165 kg 18,80 m²
Flying Junior 4,03 m 75 kg zeil en genua 9,60 m²
spinnaker 8,00 m²
J22 6,86 m 857 kg zeil en genua 22 m²
spinnaker 34 m²
J24 7,32 m 1270 kg 24,25 m²
Laser 4,23 m 57 kg 7,07 m²
Laser radiaal 4,23 m 57 kg 5,7 m²
Optimist 2,34 m 42 kg3,50 m²
Pampus 6,67 m 725 kgzeil en genua 20,55 m²
Randmeer 6,50 m 500 kgzeil en genua 19,1 m²
spinnaker 19,50 m²
Sailhorse 6,13 m 470 kg24,70 m²
Soling 8,15 m 1000 kg21,7 m²
Solo 3,78 m 70 kg8,4 m²
Star 6,922 m 671 kg 26,5 m²
Stern 4,25 130 kg grootzeil 7,4 m², fok 3,8 m²
spinaker 8,0 m²
Vaurien 4,08 m 95 kg 8,10 m²
Valk 6,50 m 530 kg 16 m², genua 6 m²
spinnaker 14,5 m²

Met ongeklasseerde boten kunnen ook wedstrijden gezeild worden. Hiervoor wordt door middel van een meting een handicapfactor bepaald, zodat alle deelnemende schepen een eerlijke kans hebben om te winnen.

Traditionele zeilschepen Edit

Onder deze term worden zeilschepen verstaan die vroeger bedrijfsmatig in de vrachtvaart gebruikt werden. Ook replica's van oude schepen vallen hier onder. Voor hun originele doel worden de schepen tegenwoordig niet meer gebruikt, maar ze varen wel, ofwel als varend woonschip, recreatievaartuig van een particulier ofwel (vaker) als vaartuig in de chartervaart. De Nederlandse vloot van charterschepen telt zo'n 500 schepen.

De andere naam voor deze laatste groep van klassieke schepen, gebaseerd met name op de oudere zeilende binnenvaart- en kustvaartschepen, is de bruine vloot, verwijzend naar de overwegende kleur van de zeilen die door de schepen gevoerd worden.

Als traditionele zeilschepen voldoen aan de voorwaarden, kunnen ze worden opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten als Varend monument.

Jaarlijks wordt er nog steeds een zo genaamde "strontrace" gehouden tussen het Friese plaatsje Workum en Warmond (Noord Holland), De race is in principe een race tussen diverse categoriën van schepen, maar voornamelijk skutsjes. De bedoeling is on zonder hulp van een motor van Workum naar Warmond te komen en met een vracht (stront in de originele races, maar aangezien dat nu niet meer kan wegens de stank is dit nu omgezet in gedroogde koemest in zakken). Verder wordt er in dezelfde periode gevist met originele vissersvaartuigen die oude technieken gebruiken om zo veel mogelijk vis te vangen. Te denken valt hierbij aan staand want, hoekwant en treilervissen. Schepen die hierbij worden gebruikt zijn onder andere lemsteraken en Staverse jollen, maar ook botters, hengsten, hoogaarsen, schokkers e.a. Deze schepen werden in verschillende delen van het land gebruikt voor de visvangst, ieder scheepstype geschikte voor het eigen water. Het schip die op de traditionele veiling het meeste geld ontvangt voor de vangst is de winnaar. Een derde onderdeel van de week is de Beurtveer waarbij de grotere schepen (klippers, tjalken, aken) een route varen om vracht af te leveren en passagiers te wisselen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki